Ako vypestovať zdravé hrozno 2012-12-11

Čo zvážiť pred výsadbou

Nadmorská výška miesta kde chceme vinič pestovať nám určuje, či je to vôbec reálne v mieste našej záhrady. Pestovať vinič voľne mimo chránených polôh (južné svahy, južné steny domu) je možné iba do nadmorskej výšky 250 mnm, inak nám kríky v zimách zmrznú a nejakej úrody sa dočkáme priemerne raz za 3 roky, v rokoch s miernejším zimami a priaznivou jarou. Naproti tomu, ak máme možnosť vysadiť vinič priamo ku stene budovy, ktorá je orientovaná na juh, prípadne JV, či JZ, možno sa každoročnej krásnej úrody dočkať aj 500 mnm.

Réva vyžaduje celodenné svetlo, blízkosť vyšších stromov alebo budov sa vždy negatívne podpíše na veľkosti úrody.

 

Voľba odrody - druhu viniča

významnú úlohu vzhľadom k odolnosti proti mrazu a chorobám hrá správna voľba odrody. Treba podotknúť že staršie a máloodolné odrody sa stále najviac predávajú. Zabudnite na odrody ktorých názvy poznáte z fliaš vín v obchodoch. Oplatí sa investovať viac námahy a získať kvalitnú odrodu.

Odrody viniča sa delia na stolové a muštové. Aj hrozno muštových odrôd je chutné, ale z hrozien stolových sa víno ​​vyrába horšie.

Z muštových odrôd možno do horších pôdno-klimatických podmienok náhodne odporučiť odrodu Hibernal, Medina a staršiu odrodu Isabella.

Stolové odrody viniča, odolné sú odrody vzniknuté na území bývalého ZSSR - Ustojčivyj dokučajevoj, Augustovskyij, Vostorg, Kutuzovskij, ďalej moderné odrody vzniknuté na československom území sú na polceste k odolnosti - Vitra, Pola, Olšava, Ametyst, atď.

Z iných druhov viniča možno odporučiť ešte Vitis Amurensis, najlepšie vyšľachtené odrody.

 

Výsadba a rez viniča

Pri optimálnej starostlivosti dokáže réva priniesť menšiu úrodu v závislosti na odrode už druhý rok po výsadbe. U Vinnej révy, rovnako ako u ostatných ovocných rastlín platí, že pre zachovanie vlastnosti odrody je potreba rozmnožovať častí rastliny (odrezky), nie semenom. Révu si môžeme rozmnožiť aj sami, pomocou odrezku, alebo kupujeme zakorenené sadenice.

  

Výsadbu sadenice vykonávame hlboko, tak aby miesto štepenia bolo niekoľko cm nad úrovňou pôdy. Réva je rastlina lijánovitá, vyžaduje oporu. V prvom roku postačí kolík, v ďalších rokoch budujeme oporné konštrukcie.

Bez rezu nemožno vinič úspešne po dlhšiu dobu pestovať.

Základom rezu všetkých ovocných drevín je to že niektorú časť skrátime úplne a niektorú len nepatrne. Zjednodušene možno povedať, že rez u viniča by mal byť rez tak hlboký, aby nám v budúcom roku na jeseň dosiahli výhonky sily ceruzky. Sú až príliš silné - rezalo sa príliš, ak sú slabé a nezdrevnatelé - rezalo sa málo. Neprekonaným na pre vinič najlepšie vyhovujúci tvar ktorý zároveň využíva jej fyziologické predpoklady plodnosti je jeden kmienok s jedným ťažiskom alebo dvoma a jedným zásobným čípkom na vrchole.

  

Ťažeň vyväzujeme vodorovne, tak, aby všetky púčiky mali rovnaké podmienky. U viniča totiž najvyššie položená časť rastie najbujnejšie. Tento tvar, kedy máme hrozno v rovnakej výške oceníme ako pri postrekoch, tak pri aplikácií ochranných sietí. Na obrázkoch ker pred rezom a po. Jeden starý ťahaný bol nahradený dvoma. Obaja ťažné sa v apríli opäť vodorovne vyvážia.

  

Zelené práce

Tak sa nazývajú práce, ktoré sa vykonávajú počas vegetácie. Je to podlom, vyštipovanie záliatkov a skrátenie výhonkov. Týmito prácami udržiavame ker viniča vzdušný a v určitej veľkosti, čo má vplyv na zníženie možnosti napadnutia kríku chorobami a uľahčenie starostlivosti.

Podlom je vylamovanie výhonkov skoro po vypučaní, odstraňujú sa ním tie výhonky ktoré nenesú základy hrozna a ani ich nevyužijeme pre tvarovanie kríku. Tie by sa vyvíjali zbytočne na úkor tých ktoré hrozno nesú.

Zálistky vyštipujeme podobne ako u paradajok, minimálne v oblasti kde sa vyskytuje hrozno. Skracovanie výhonkov vykonávame v júli a auguste, je nutné ponechať výhonky dostatočne dlhé, minimálne 1 meter, radšej viac!

 

Ochrana viniča

Vínna réva je jednou z najdlhšie pestovaných rastlín na zemi, u ktorej sa vďaka dlhodobej kultivácii vyvinulo veľké množstvo odrôd. Vďaka medzištátnej aj medzikontinentálnej introdukcie odrôd a druhov viniča sa celkovo obohatil svetový sortiment odrôd, avšak spolu s novými druhmi viniča sme si z Ameriky doviezli aj najvážnejších škodcov a najzávažnejšie choroby, na ktoré musíme myslieť už pri plánovaní výsadby viniča.

Fyloxéra

Stála v dobe svojej introdukcie za likvidáciou takmer všetkých viníc v európe. Európska réva totiž nebola zvyknutá na tohto nového škodcu a veľmi ľahko mu podliehala. Dnes už nie je takou hrozbou, pretože všetky vinice sa vysádzajú na odolných podpníkoch, ktoré dokážu fyloxére vzdorovať. Do záhradkárskych podmienok možno predsa skôr odporučiť vrúbľované sadenice viniča.

Pleseň Révová Plasmopara viticola

Táto choroba dokáže úplne zničiť hrozno a listy viniča. Výskyt podporuje teplé a vlhké počasie. Pri začiatku prejavu choroby je charakteristická svetlozelenými, neskôr hnedými olejovitými škvrnami na vrchnej strane listov ktoré sú zo spodnej strany listov porastené bielym mycéliom huby. Listy neskôr zasychajú a opadávajú, hrozno nekrotizuje, zasychá.

Chemické prostriedky ochrany proti tejto chorobe sa delia podľa spôsobu účinku na kontaktné a systémové. Kontaktné prípravky sú na báze oxychloridu medi, majú kratšiu účinnosť, so známymi (menšími) nežiaducimi účinkami.

Múčnatka révová - Uncinula Necator

Choroba sa prejavuje belavým povlakom na listoch, ktoré sú múčnatkou akoby posypané, odtiaľ synonymum Múčnatka viniča. Belavé povlaky pokrývajú hrozno, šupka bobule tuhne a praská (semenná prietrž). Ako kontaktné prípravky sa používajú proti múčnatke sírnaté prípravky.

 

Kalendár ochrany viniča

Nasledujúca schéma ochrany sa používa v strede náchylných odrôd. U odolnejších (pozri odporúčané odrody) postačí prvé dve aplikácie a potom iba posledný, aplikovaná v čase vyfarbovania hrozna.

S prvým ošetrením viniča proti plesni révovej sa začína v období pred kvitnutím, tzn. v druhej polovici mája alebo začiatkom júna. Pre prvé ošetrenie postačí kontaktný prípravok.

Ďalšie ošetrenie sa vykonáva v odstupe 14 dní - ošetrenie po odkvitnutí. Tu je dobré ošetrovať už aj proti múčnatke, v jednej nádrži sú rozmiestnené oba prípravky, je iba nutné zabrániť priamemu styku koncentrátov. Lepšie je použiť už prípravky systémové.

Ďalšie ošetrenie je vhodné vykonať v čase uzatvárania hrozna - bobuľky sa v hrozne začínajú dotýkať.

Termíny ďalších aplikácií sa riadi podľa počasia, ak je suché obdobie bez zrážok, ošetrovať netreba, naopak, je ak teplé a vlhké obdobie, je potrebné ošetrovať každých 14 dní v prípade systémových prípravkov a každých 7 dní v prípade používania kontaktných prípravkov.

  

Odporúčania pre aplikáciu prípravkov

Vhodné je používať zmáčadlo, prípravok potom má lepšiu účinnosť. Pre dobrú účinnosť systémvých prípravkov je potrebné používať jeden typ len 2 krát za sezónu a to z dôvodu, aby na neho nevznikala odolnosť.

Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

váš účet

Už ste registrovaní? ?

Přihlásiť :

prvá návšteva ? ?

Registrovať