Ako vypestovať zdravé jablká 2013-01-22

Čo je to podpník a ako ovplyvňuje rast ovocného stromu?

Keby sme rozmnožovali ovocné odrody priamo semenami, tak vniknuté stromy by vplyvom genetiky stratili svoje požadované vlastnosti. Preto požadované odrody štepíme na skôr rozmnoženú podnož, jedná sa teda o rozmnožovanie nepriame. Podnože sa získavajú výsevom semien a vegetatívnym rozmnožovaním. Vegetatívne rozmnožené podnože majú ustálené vlastnosti, spravidla slabší rast a priaznivo ovplyvňujú plodnosť. Generatívne - semenom - množené podnože majú u jabloní bujnejší rast, sú dlhoveké, odďaľujú plodnosť ale lepšie sa vyrovnávajú so stresom na stanovisku. Podnože sa označujú kódmi - písmenami a číslami, ktoré vyjadrujú miesto pôvodu a poradí v akom boli vyšľachtené.

 


malý ovocný stromček


 

Výber podpníka a odrody

V súčasnosti prevládajú u jabloní podnože rozmnožované vegetatívne. Týchto podpníkových odrôd je veľké množstvo, Podľa vzrastu je možné zoradiť od najslabšie rastúcich, ktoré vytvoria iba malý stromček viac podobný kríkom, až po bujne rastúce podpníky, ktoré vytvárajú veľký strom.

Voľbou podnože možno teda určiť aký veľký strom bude. Treba podotknúť, že slabo rastúce podpníky vyžadujú väčšiu starostlivosť (zálievka, okopávanie), neznesú zatrávnenie až ku kmienku a vyžadujú oporu v podobe napr. kolíka po celý život. Na druhú stranu plodí skoro po výsadbe a možno ich udržať v nízkych tvaroch pohodlne obhospodarovaných bez použitia rebríka.

 


Jabloň


 

Veľmi slabo rastúce podpníky sú J-TE-G a M27 vhodné pre nádoby a veľmi malé tvary. Istou zotrvačnosťou je dnes ešte stále najviac rozmnožovaná podnož M9, ktorá je však pre ovocné steny a husté výsadby ešte príliš bujná, ale už zle kotví v pôde. Pre jednotlivo stojaci strom je zase slabá, v prípade zlej starostlivosti nerastie vôbec. Pre jednotlivo stojace stromy s nízkou korunkou je asi najlepšia podnož MM106, ktorá už dobre kotví v pôde a vytvára neveľký strom ktorý možno udržiavať celý zo zeme. Pre klasické tvary starých záhrad - veľké stromy - je vhodná najsilnejšie rastúca podnož A2.

Odrody jabloní sa podľa termínu dozrievania rozdeľujú na letné, jesenné a zimné. Letné a jesenné odrody majú správne konzumné vlastnosti už v čase zberu, zimné odrody dozrievajú až za niekoľko týždňov či mesiacov po zbere a to v skladovacích priestoroch. Odrôd jabloní sú tisíce avšak k dostaniu je len niekoľko desiatok. Napriek tomu sa medzi nimi nájdu veľké rozdiely. Pre výsadbu do záhrad je lepšie voliť odrody odolné, u ktorých je potreba minimálny postrek. Medzi tieto určite nepatria trhové odrody, ktorých názvy vidíme v obchodoch (Golden delicious, Gala, Granny smith).

 

Odolnejšie letné odrody: Priesvitné letné, Mio, Ametyst

Jesenné odrody: Nabella, Rubín, ..

Zimné odrody: Resista, Petra, Spartan, Matkino, Bohemia gold, Topaz, Lipno ...

 

České šlachtiteľstvo sa môže pochváliť celým radom odrôd, sú chutné, odolné a zvyknuté na tuzemské klimatické podmienky.

 

Niekoľko poznámok k tvarovaniu a rezu

-Po výsadbe stromčeka jablone je potrebný výchovný rez. Jeho cieľom je vytvoriť svetlú a pevnú korunu.

-V neskorších rokoch sa zameriavame na plodnosť a rez by mal uvádzať strom do rovnováhy medzi rastom aplodnosťou. Táto je dôležitá pre dostatok plodov primeranej veľkosti. Mierou optimálneho rezu sú ročné prírastky,ktoré by mali byť dlhé 20 - 30cm. Ak sú kratšie, je potrebný hlbší rez, ak sú dlhšie, je potrebný zmierniť rez.

-Termín rezu je dôležitá vec, u jabloní môžme rezať od konca februára (prejdení hlavných mrazov) do konca augusta. Tzv. jesenný rez je rozšírený nešvár, na strom nemá pozitívnejší vplyv ako rez v uvedenom období, naopak, čerstvé rany do zimy nezacelí a namŕzajú - horšie sa hojí.

-Používame výhradne ostré náradie, režeme tak aby vznikali čo najmenšie rany a nezostávali pahýle. Tie sú vždy bránou pre drevokazné patogény (tracheomykózy).

-Väčšie rany, najlepšie všetky, ošetrujeme stromovým balzamom pre ľahšie zacelenie.

-Ak režeme pred rašením, rez bude mať povzbudzujúci účinok, pretože zásobné látky putujúce z koreňov do nadzemných častí smerujú do menšieho priestoru a zvyšné vetvy tak majú k dispozícii viac výživy - rastú bujnejšie.

-Naopak, ak režeme počas kvitnutia a po ňom, rezom odstránime konáre už so zásobnými látkami a stromporastie najskôr približne rovnakou intenzitou akú by rástol keby nebol rezaný.

 

Ochrana proti chorobám a škodcom

Najrozšírenejšie choroby jabloní sú chrastavitosť a múčnatka.

Týmto chorobám sa dá úspešne predísť vhodným výberom odrôd (máme dostatok kvalitných rezistentných odrôd). V prípade že sme vysadili už náchylnú odrodu, možno tento problém elegantne vyriešiť preroubovaním stromov. Rovnako mikroklimatické podmienky stanoviska hrajú významnú úlohu. Pre strom je prospešnejšia vzdušná oslnená lokalita s miernym prúdením vzduchu viac než uzavreté a zatienené stanovisko.

Chrastavitosť jablone - Venturia inaequalis je výtrusná huba ktorá prezimuje na spadnutých listoch jablone. Na jar huba, za priaznivých podmienok, pomocou askospor, infikuje strom. Najviac nebezpečná je skorá infekcia stromu v období kvitnutia a krátko po ňom.

 


Choroby a škodcovia jablone


 

Racionálna chemická ochrana stromu vychádza z viacerých aplikácií rôznych fungicídov. Pre úsporu prostriedkov aj ochranu prírody je dobré vedieť, že chrastavitosť sa šíri za vlhka. Z toho vyplýva, že chemické ošetrenie vykonávame v stanovených lehotách, ktoré je možné v prípade suchého počasia pretiahnuť. Proti chrastavitosti využívame kontaktné fungicídy, ktoré pôsobia preventívne a následné fungicídy, ktoré dokážu chorobu zastaviť, ak zasiahneme včas.

K prvému ošetreniu - keď puky budúcich kvetov majú ružovú farbu - používame kontaktný fungicíd. Ďalej nasledujú postreky kuratívnym fungicídom v intervale asi 14 dní v závislosti od počasia. V súčasnosti sú k dispozícii rôzne sady postrekov ktoré v písomnej informácii majú uvedené imunizačnú schému a odpadá tak študovanie problematiky choroby.

Múčnatka jablone - Podosphaera leucotricha je opäť hubová choroba napadajúca náchylné odrody na, pre ňu, príhodných lokalitách. Prejavuje sa povlakmi na listoch a výhonkoch, napadá lokálne časti výhonkov. V zanedbaných výsadbách u náchylných odrôd (Jonathan) môže byť napadnutie značné. Kladný vplyv na prepuknutie choroby má aj prehnojenie dusíkom.

 


Ochorenie jablone


 

U mladých stromov má veľký vplyv odstraňovanie napadnutých častí stromu. V súčasnosti prevažná časť fungicídov účinných na chrastavitosť má účinok aj proti múčnatke.

 

Škodcovia jabloní 

Najzávažnejším škodcom jabloní je Obaľovač jablčný - Cydia pomonella, ktorý spôsobuje červivosť plodov. Húsenica prezimuje v zámotku v prasklinách kôry stromu, aj v pôde. Motýle obaľovača sa liahnu v máji a po párení kladú samice 80 - 120 vajíčok. Z tých sa liahnu húsenice, ktoré sa po krátkom povrchovom požieraní zavrtávajú do plodu. po 4 týždňoch sa z plodov húsenice spúšťajú na vlákne k zemi, alebo zliezajú po konároch do vhodných miest na úkryte v korune stromov. Obaľovače majú u nás 1 - 3 generácie za rok. Plod na napadnutie neskôr reaguje vo väčšine prípadov odpadom, ktorému môže predchádzať sekundárna infekcia botrytída. Neskôr napadnuté plody predčasne dozrievajú a sú konzumovateľné ale rýchlo podliehajú skaze. V rokoch gradácie výskytu obaľovača môže byť napadnutých až 80% plodov.

Prezimujúce húsenice v prasklinách kôry sú likvidované sýkorkami z pôdy ich časť zlikviduje hrabavá hydina, ak má k nej prístup. Takto môže byť po zime zlikvidovaných až 90% húseníc. Rovnako vajíčka obaľovača sú vyhľadávanou potravou škvorov, tí ich dokážu zlikvidovať až 40%. Podpora prirodzených nepriateľov je teda na mieste.

Vo veľkých sadoch sa používajú proti obaľovačom feromóny - látky ktoré mätú samca obaľovača tak, že nedokážu nájsť samicu. Ďalšími prostriedkami proti obaľovačom sú biologické preparáty na báze vírusu granulózy obaľovača jablčného. Dostupnosť aj použitie týchto metód v záhradkárskom meradle nemá opodstatnenie.

 

Chemická ochrana

Proti obaľovačom sa používajú insekticídy, lepšie vždy selektívne, ktoré neničí široký okruh hmyzu.

od semínka po sekačku

Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

váš účet

Už ste registrovaní? ?

Přihlásiť :

prvá návšteva ? ?

Registrovať