Zaobídeme sa bez rašeliny? 2013-02-01

Ako vzniká rašelina

Rašelina je laicky veľký kus prírodného bohatstva, nachádza sa v rašeliniskách (močiaroch, bažinách, Slate). Celosvetovo sú zásoby rašeliny na 4 triliónoch m3 a pokrýva cca. 2% povrchu Zeme. Štáty bohaté na rašelinu sú napr. Írsko, V rašeliny je uoženo veľké množstvo energie. K jej vzniku napomáha vlhké prostredie. Pozostáva prevažne z vegetácie - stromov, trávy, húb, organických zvyškov, hmyzu a živočíchov. Tento materiál sa na seba postupne vrstvia a rozkladá sa. K rýchlemu rozkladu prispieva hlavne nasýtenia rašeliny vodou. Rýchlejšie vzniká vo vlhkých podmínkách.Složená je teda prevažne z organických látok - celulózy a organické kyseliny. Rašelina môže niektorý materiál aj uchovať pre ďalšie generácie, v rašeline sa nachádza archeologické vykopávky. Väčšina rašelinísk bola vytvorená vo vysokých zemepisných šírkach po ústupe ľadovca na konci poslednej doby ľadovej asi pred 9000 rokmi. Rašelina rastie / pribúda veľmi pomaly, asi milimeter ročne.

 


Rašelina


 

Rašelinisko rozoznávame podľa druhu rašeliny na:

  • slatinná rašelina - neutrálne až mierne kyslastá, bohatá na minerály. Prevažne vzniká rozkladom tŕstia, ostríc, prasličiek. Má vysoký obsah popolovín. Vyskytuje sa najčastejšie v nížinách a zamokrených prehĺbeninách.
  • náhorná rašelina - je chudobná na minerály, vzniká z machu a rašeliníka. Tieto rašeliniská sa nachádzajú na severozápade Nemecka. Nachádza sa v pohoriach s plochým povrchom. Tento typ rašeliny sa priemyselne ťaží.
  • prechodová rašelina - skladá sa z oboch druhov, podľa typu zloženia a podmienok.

 

Použitie rašeliny na záhradke

 Najčastejšie sa rašelina používa ako prímes do substrátov. V rašeline sa dobre darí nielen rododendronom. Urýchľuje klíčenie rastlín. Je prirodzene teplým obalom a dodáva živiny. Rašelina zadržiava vlahu v pôde a podporuje rast koreňového systému. Nevýhodou rašeliny je, že čoskoro vysychá. Neplytvajte ňou teda na slnečných záhonoch, kde vám ju potom vysušenú zbytočne rozfúka vietor.


Rašelina je výborne nasiakavá a kvetináče naplnené rašelinou ľahko pijú a vodou uvoľňujú živiny pre rastliny. Tieto kvetináče - rašelinové tablety po vyklíčení rastliny zostávajú pri presadení v pôde a ešte rastlinku zásobujú živinami. Zaisťujú to, že pri presadení rastliniek nie sú poškodené koreňové baly a rastlina tak neutrpí pri presádzaní na svoje nové stanovisko. Rašelina je mierne kyslá, vhodná aj pri pestovaní brusníc, či čučoriedok. V rašeline sa dobre darí okrasným rastlinám ako sú vresy, azalky, apod.


Substrát z rašeliny si môžeme sami namiešať, zlepšuje kvalitu piesočnatých pôd. Obohacuje ich o živiny. Kvalitné už namiešané substráty sa dajú zakúpiť. Pozor na nekvalitnú rašelinu, môže obsahovať hmyz, ktorý poškodzuje rastliny. Rašelinu možno predhriať v mikrovlnke v uzavretom igelitovom vrecúšku. Rašelinu pridávame všade tam, kde je potrebné prevzdušnená, vlhká pôda.

 

Zaujímavosti

Málokto asi vie, že za správnych podmienok je rašelina skorou etapou v tvorbe uhlia. Rašelinové brikety sú vhodné pre ekologické kúrenie. Ekologické ale do akej miery. Prírodu treba chrániť, neťažiť ju do vyčerpania všetkých zdrojov.   

Rašelina tiež môže obsahovať stopové množstvo ťažkých kovov, ako je ortuť. Zdroje ortuti môžu súvisieť s prenikaním metánu, ktorý stúpa z veľkej hĺbky a reaguje s rašelinou.


Najväčší nerastné bohatstvo v podobe rašeliny má Rusko, Bielorusko, Ukrajina, Írsko, Fínsko, Estónsko, Škótsko, Poľsko, severné Nemecko, Škandinávia, Nový Zéland, Kanada, Michigan, Florida, a ďalšie.

 


Zásobiská rašeliny


 

V Česku sa rašelina ťaží na Šumave, v Slavkovskom lese pri Krásne a v ďalších lokalitách. Na vyťažených rašeliniskách niekedy vedú náučné chodníky (napr. Baltický chodník, Chalupský atď), kde si môžete zájsť, a zoznámiť sa tak s typickou vegetáciou, ktorá pre vás môže byť inšpiráciou aj pre vašu záhradu.


Ťažba rašeliny je považovaná za hrubý zásah do biodiverzity zloženia pôdy a krajiny. Pri ťažbe sa ruší stanovisko voľne žijúcich živočíchov. Ťažba tohto prírodného zdroja môže spôsobiť únik škodlivých látok do ovzdušia. U vysušenej rašeliny môže dochádzať k samovoľnému vznieteniu a požiarom. Podzemné požiare zapaľujú lesy na povrchu zeme.


V praveku boli rašeliniská považované za domovy duchov a spirituálne miesta.


Rašeliniská patria k najviac ohrozeným prírodným úkazom. Ťažbou rašeliny strácame kus cennej prírody. Celosvetovo je ťažba rašelinísk diskutovaná a hľadá sa najvhodnejšie riešenie pre zachovanie harmónie prírody a dôsledkov vznikajúcich v biologických procesoch svetového podnebia.