Hnojivá Cererit pre každé použitie 2013-06-08

Hnojivá radu Cererit sú bezchloridové, granulované, obsahujúce stopové prvky, určené najmä na hnojenie ovocia, zeleniny, chmeľu a okrasných rastlín. Hnojivá Cererit sa používajú pri jarnej príprave pôdy pred sejbou a sadením rastlín, ďalej pre prihnojovanie počas vegetácie. Celkovú dávku hnojiva sa odporúča rozdeliť v pomere 2/3 pred výsadbou a zvyšnú 1/3 dodať ako hnojenie počas vegetácie. Vyššia dávka hnojiva Cererit pred výsadbou zaistí dôkladné základné vyhnojenie pôdy. Cererit sa aplikuje rozhádzaním na plochu a následným zapracovaním do pôdy. Hnojenie počas sezóny vykonávajte za suchého počasia, aby granule nezostali na mokrých listoch rastlín. Cererit je rozpustný vo vode, takže ho možno použiť aj ako kvapalné hnojivo. Pri hnojení je vždy lepšie použiť menšiu dávku hnojiva a výživu rastlín vykonávať častejšie, pretože predávkovanie by mohlo rastliny poškodiť.

 

Odporúčané dávkovanie Cereritu na 1 m2 plochy za rok

Plodinamnožstvo (g)
hlúbová zelenina40 - 100
koreňová zelenina20 - 60
plodová zelenina40 - 60
zemiaky30 - 50
jadroviny50 - 60
kôstkoviny30 - 50
drobné ovocie30 - 100
chmel20 - 60
okrasné rastiny10 - 30

Pri stanovení vhodnej dávky je nevyhnutné prihliadať na aktuálnu výživnosť pôdy a k nárokom rastlín.

 

cererit Aké živiny hnojivo Cererit rastlinám dodáva?

V hnojive Cererit sú obsiahnuté základné výživné látky ako v hnojivách NPK - ide teda o dusík, fosfor vo forme fosforečnanu rozpustného vo vode (P2O5) a draslík vo forme vodorozpustného K2O. Hnojivo Cererit je navyše doplnené o horčík, sírany, bór, molybdén, meď a zinok. Prednosťou všetkých druhov hnojív Cererit je to, že sú bezchloridové.  

 

Správne skladovanie je dôležité

Aby hnojivo vydržalo dlho v použiteľnom stave, je nutné ho skladovať na suchých miestach, v neporušených pôvodných obaloch. Cererit je treba chrániť pred žiarom a priamym slnečným žiarením. Hnojivo Cererit uchovávajte mimo dosahu detí.

 

 

Dodržujte bezpečnostné pokyny - zdravie máte len jedno

Nesprávne použitie a porušovanie bezpečnostných pokynov môže viesť k ohrozeniu zdravia. Pri práci s hnojivom Cererit je zakázané jesť, piť a fajčiť. Aplikácia by sa mala vykonávať tak, aby došlo k zamedzeniu styku s pokožkou, sliznicami a hlavne s očami. Doporučené je používanie vhodného ochranného odevu a rukavíc. Pri styku s kožou je nutné postihnuté miesto okamžite umyť veľkým množstvom vody. V prípade zdravotných komplikácií a po zasiahnutí očí vyhľadajte lekársku pomoc.

 


zeleninová zahrada


 

Produkty Cererit na trhu

Hnojivá Cererit sú na trh dodávané mnohými výrobcami. Základné zložky sú väčšinou totožné, líšia sa iba v namiešanom pomere jednotlivých zložiek. K dostaniu sú však aj hnojivá Cererit s prídavkom guána, ktoré rešpektujú špecifické nároky jednotlivých rastlín.

 

  • Cererit - univerzálne hnojivo

Cererit pre univerzálne použitie je základnou variantou tohto hnojiva. Väčšina výrobcov ho dodáva v tradičnej granulovanej forme. Používa sa na základné hnojenie aj k prihnojeniu počas vegetácie. Hnojivom Cererit je možné pohnojiť aj plodovú zeleninu a kvety, ktoré sú citlivé na chlór.

 

  • Cererit - kvapalné hnojivocererit

Cererit dodávaný v kvapalnej forme je taktiež vhodný pre široké použitie. Uplatní sa pri výžive ovocia, zeleniny, balkónových a iných okrasných rastlín a chmeľu. Používa sa skôr na hnojenie počas vegetácie.     

 

  • Špeciálne druhy hnojiva Cererit

Obohatením základného druhu hnojiva Cererit o guáno a lignogumát bolo dosiahnuté zlepšenie pôvodných vlastností a zároveň došlo aj k jeho prispôsobeniu k jednotlivým druhom rastlín. V našom e-shope môžete zakúpiť niekoľko druhov obohateného Cereritu.

 

Ide o tieto produkty: 

  • Cererit s guánom pre ovocné stromy a kríky
  • Cererit s guánom pre ihličnaté a okrasné kríky
  • Cererit s guánom pre jahody a drobné ovocie
  • Cererit s guánom pre cibuľu a cesnak
od semínka po sekačku