Orať, či neorať? 2016-11-24

November zaklopal na dvere a postavil nás pred otázku. Nie však nerudovskú, ale skôr hamletovskú: orať, či neorať? O to ide!

 

Takúto otázku položiť v českej kotline môže byť považované až za vlastizradu. Veď práve na vyobrazení orby je založený celý mýtický prazáklad českého národa. Kňažná Libuša svojho času na Vyšehrade povedala svoju víziu takto:

„Za vsí se úhor nachází - Ten budoucí kníže váš oře se dvěma voly. Muž ten má jméno Přemysl. Jeho potomstvo bude vládnout této zemi na věky věkův…“

 

Orba a kyprenie pôdy

 

Orba a kyprenie pôdy - postup známy ľudstvu už od pravekých kultúr - má slúžiť na rozrušenie štruktúry a prevzdušnenie zeminy, čím sa zvýši výnosnosť pôdy;  vďaka pridanému kyslíku dôjde k rýchlejšiemu rozkladu humusu a minerálov obsiahnutých v pôde. Rastliny dostanú dlho očakávanú vzpruhu  - formou „výživovej injekcie“ a tým sa zvýši ich výťažnosť. Okrem prísunu vzduchu je proces kyprenia časom na zapracovanie hnoja do pôdy, ako aj pozbierania skrytých zvyškov úrody. Hovorí sa, že tým čiastočne zamedzíme rastu buriny. Výjav zeleno-žltého traktora brázdiaceho polia krížom – krážom, pripadá veľkej skupine ľudí skôr idylický ale zároveň bohumilý.

 

Dnešná prax na roliach

 

Položme si otázku, musíme sa aj my ostatní, hospodáriaci na kolektivizáciou nescelených parcelách diametrálne odlišných plôch rovnajúcim sa vlastnej záhradke, automaticky prikláňať k týmto spôsobom? Je verejným tajomstvom, že súčasné poľnohospodárstvo sa už nezaobíde bez masívneho použitia postrekov, či priemyselných hnojív. Veľavravné značenie "priemyselné" práve neasociuje prístup v súlade s prírodou. Pôda sa v priebehu minulého storočia stala vlastne len akýmsi držiakom pre vysiate plodiny, sama už nezaručovala taký výnos.

 

Existuje alternatíva

 

Zaužívaná prax poľnohospodárov a ich použitie ťažkej techniky v poľnohospodárstve, obchádza nás - záhradníkov. Množia sa totiž aj názory a prístupy  (prenikajú hlavne z anglosaských a blízkovýchodných krajín už aj k nám), ktoré považujú orbu a obracanie pôdy za takmer trestuhodné. Pôda je totiž príbytkom nevyčísliteľného množstva organizmov a živočíchov, ktoré síce na jednej strane označujeme za tzv. pôdotvorné činitele a na strane druhej im svojimi pravidelnými „gymnastickými zostavami“ s rýľom systematicky narúšame život, ich väzby a vzťahy. Zďaleka nie všetci obyvatelia pôd sú tak prispôsobiví ako chvostoskok a tak obľúbení ako dážďovka. Podľa tohto pravidla sa zdravá pôda nadľahčuje a prevzdušňuje samovoľne vďaka kanálikom vyhrabaným obrúčkovcami, blázneniu tisícov iných druhov nižších organizmov, hmyzu, či  tunelom po koreňoch odumretých rastlín. Kanáliky, vďaka ktorým vlaha môže plynulo a hlboko presakovať do pôdy, namiesto zhutňovanie a vytváranie ťažko priepustnej  udupanej hliny, s ktorou sa občas vídame na poliach. Permakultúra a s ňou spojené mulčovanie je odpoveďou na bolesť chrbta spôsobenú rýľovaním záhonu.

 

Preto si v novembri radšej sadnite so šálkou teplého čaju ku teplému krbu a čakajte sv. Martina (teraz už skôr užívajte svätomartinské víno). Rýľ berte tento mesiac do ruky len v prípade, ak je nevyhnutné vyhĺbenie priestoru pre zasadenie nového stromu, či kríka.

 

Text: Jíři Poslt z tímu www.pestik.cz

Preklad: Lívia Uličianska z tímu www.semena-osiva.sk

od semínka po sekačku

Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

váš účet

Už ste registrovaní? ?

Přihlásiť :

prvá návšteva ? ?

Registrovať