Hydropónia pre začiatočníkov 2016-12-11

Hydropónia je metóda pestovania vo vnútri, pri ktorej kultivácia rastlín neprebieha klasicky v hline, ale v živnom roztoku. Základnými pojmami v hydropónii sú: živný roztok, nádoba pre živný roztok, pestovacia doska, cirkulačný systém, pumpa, čerpadlo a rastové médium. 


Pomocou hydropónie možno dosiahnuť kvalitnejšiu úrodu, silnejšie, odolnejšie a plodnejšie rastliny ako v prípade klasického pestovania v pôde.

 

ČO JE TO HYDROPÓNIA?

 

Rastliny nepotrebujú nevyhnutne pôdu na to, aby boli schopné rásť, potrebujú z nej hlavne živiny, ktoré sú schopné prijímať cez svoje korene. Práve tu prichádza na rad metóda hydropónia, pri ktorej rastliny "posadíme" do živného zdroja, ktorý môžeme mať úplne pod kontrolou.

 

VÝHODY HYDROPÓNIE

 

Rastlinám sa najlepšie darí vtedy, keď majú presne toľko živín koľko potrebujú (dusík, fosfor, draslík a horčík) v danej fáze rastu, či kvetu, čo vieme pri pestovaní v pôde len ťažko dosiahnuť. Pôda na pestovanie predstavuje ekosystém sám o sebe: tvoria sa v ňom baktérie, objem živín je variabilný, hladina pH stúpa alebo klesá, čo ďalej ovplyvňuje schopnosť rastlín absorbovať živiny.

 

Všetky tieto premenné možno eliminovať prechodom na hydropónickú metódu pestovania, pri ktorej máme hladinu pH aj objem živín plne pod kontrolou. Výsledkom sú potom zdravšie, odolnejšie a plodnejšie rastliny, ktoré rastú a dozrievajú rýchlejšie.

 

ZÁKLADNÉ KOMPONENTY HYDROPÓNIE

 

Na začiatku je pre väčšinu z nás celý koncept hydropónie mätúci, preto si vysvetlíme najčastejšie pojmy a najdôležitejšie komponenty k nej patriace.

 

1. živný roztok

 

Kvalitný živný roztok je tým absolútne najdôležitejším komponentom hydropónie.

 

Jednoducho povedané živný roztok obsahuje vo vode rozpustené živiny pre rastlinu (hnojivá). Práve živný roztok je dôvodom, prečo je hydroponické pestovanie tak výhodné: nielenže majú rastliny stále dostatok vody, ale majú k dispozícii aj presnú mieru živín obsiahnutých v roztoku, potrebných k ich vývoju.

 

Za živný roztok považujeme pripravenú vodu obsahujúcu daný pomer živín.

 

2. nároba na živný roztok (rezervoár)


Nádoba na živný roztok alebo zjednodušene povedané rezervoár je náš zásobník, kde sa udržuje voda s obsiahnutými živinami. Na tento účel môžete použiť staré akvárium alebo nejakú dostatočne objemnú plastovú nádobu, prípadne kúpiť nádobu, ktorá je na to určená.Neodporúča sa používať kovové rezervoáre, pretože časom by mohlo dôjsť  k uvoľneniu škodlivých častíc do živného roztoku a následne k poškodeniu vašich rastlín.

 

3.pestovateľská doska

 

Prevažná väčšina hydroponických systémov využíva nejaký typ pestovateľskej dosky, ktorý delia rastliny od rezervoáru so živným roztokom.

 

4.cirkulačný systém

 

Keďže sú rastliny oddelené od priameho kontaktu s živným roztokom pestovateľskou doskou, potrebujeme zabezpečiť cirkuláciu živného roztoku a tým pádom výživu rastlín pomocou cirkulačného systému.


 Hydroponický sytém


Cirkulačný systém potom rovnomerne rozprestiera živný roztok po pestovateľskej doske a všetok prebytok odsáva späť do nádoby určenej pre živný roztok.

 

5.pumpa, čerpadlo

 

Každý hydroponický systém by mal obsahovať čerpadlo, väčšinou podobné tomu, aké má akvárium pre rybičky. Pomocou čerpadla sa aktivuje cirkulačný systém (pozri. bod 4.) alebo čerpadlo môže slúžiť k cirkulácii vzduchu v živnom roztoku a zabrániť tak rastu rias.6.vzduchový kameň

 

Vzduchový kameň nie je absolútnou nevyhnutnosťou pre správnu funkciu hydroponického systému, väčšina hydroponických pestovateľov ho však odporúča. Vzduchový kameň pomáha dodať potrebný kyslík do vášho živného roztoku, čo následne prispieva k rýchlejšiemu rozvoju koreňov a celkovému rastu rastlín.

 

7. rastové médium

 

Rastliny aj v prípade hydroponického typu pestovania musíme do niečoho "posadiť" a poskytnúť im nejakú oporu, v ktorej môžu rásť. Najčastejšie používaná pestovateľské médiá - Rock Wool, perlit, vermikulit, kokos, keramzit, vzduch, ktoré si detailnejšie priblížime v ďalšom článku.

 

Autor: Filip Maral z tímu www.pestik.cz

Preklad: Lívia Uličianska z tímu www.semena-osiva.sk

 

 

od semínka po sekačku