Pásavka zemiaková na záhrade 2012-12-05

Pásavka zemiaková, čiže latinsky Leptinotarsa ​​decemlineata je v našich podmienkach jediný závažný škodca zemiakov. Tohto svojho monopolu využíva a je schopná spôsobiť na rastlinách tzv. holožír. Celkové výnosy zemiakov tak môžu byť znížené o 30 - 50%. Okrem zemiakov napadá aj baklažán, paradajky, a celý jej vývoj bol pozorovaný aj na divo rastúcom baklažáne.

 

 

  

Popis

Dospelé pásavky sú charakteristické čiernobielymi pozdĺžnymi prúžkami na krovkách a oranžovou hlavou. kladú žltooranžová vajíčka do skupín, z ktorých sa liahnu ružovočervené larvy s čiernou hlavou aj nohami. Larvy majú po stranách tela dve rady čiernych škvŕn.

  

Životný cyklus pásavky

Dospelé chrobáky prezimujú v pôde, na jar vyliezajú a hľadajú porasty zemiakov či iných hostiteľských rastlín, kde prebieha zralostný výkrm a párenie. Samice pásavky sa potom venujú kladeniu vajíčok, ktoré umiestňujú na spodnú stranu listov, do skupín po niekoľkých desiatkach, pričom jedna dokáže naklásť niekoľko sto až niekoľko tisíc vajíčok za život. Larvy mandelinek sú veľmi žravé a prechádzajú štyrmi vývojovými štádiami - intary. Larvy štvrtého instaru opúšťajú rastlinu a zaliezajú do pôdy na zakuklenie. V južných častiach európy má mandelinka do roka dve generácie a časť dospelých dokáže aj u nás prezimovať dvarát.

  

Možnosti boja s pásavku

Prirodzení nepriatelia

Vzhľadom k pomerne nedávnej introdukcii tohto škodcu ešte nie sú schopné ekosystémy európy si s týmto škodcom efektívne poradiť. Pásavku pomáhajú likvidovať bažanty, jarabice a ďalšie druhy vtákov, z ríše hmyzu potom lienky, osy, zlatoočko, ucholáky. Literatúra uvádza pri strevlíkovi Pteurostychus cupreus pozerat 10 ks lariev 2.instaru za deň, u zlatooček 10 lariev 1. instaru, alebo 6 lariev 2. instaru. V pôde sú larvy aj dospelé jedince napádané entomopatogennymi hubami a nematódami.


Prirodzení antagonisti však potrebujú pre svoj ​​rozvoj väčšiu biodiverzitu (druhovú skladbu rastlín a živočíchov vyskytujúcich sa) na poli a absenciu neselektívnych pesticídov, čoho sa dá len ťažko v dnešných mnokulturách zemiakov dosiahnuť.

 

Ako na pásavku

Pestovatelia si môžu s pásavkou poradiť v podstate dvoma spôsobmi a to mechanicky alebo chemicky.

 

Mechanická ochrana


Spočíva v priestorovej izolácii minuloročných a tohtoročných sadeníc a ručnom zbere. Priestorová izolácia a striedanie plodín pomáha znižovať počet chrobákov ktorí sa na jar k zemiakom dostanú, avšak táto možnosť je limitovaná pozemky, ktoré má pestovateľ k dispozícii. Napríklad v záhradkárskej kolónii, kde sú zemiaky pestované každých 20 metrov nemožno tento efekt využiť.


Ručný zber spočíva v zbere a likvidácii chrobákov a ich vývojových štádií. Vyňaté má najmä v čase prvého požieraní dospelých bokov po zime. V tej dobe možno likvidáciou niekoľkých jedincov, vzhľadom na ich produkčnému potenciálu, predísť následnej populačnej explózii mandelinek. Odstraňovať možno aj listy s vajíčkami, Tere sú však na spodnej strane zle viditeľné.

 

Chemická ochrana


V poslednej dobe sa vyskytujú kmene mandelinek ktoré sú rezistentné voči organofosfátom, syntetickým pyrethroidom a niektorým ďalším insekticídov. Preto je potrebné prípravky týchto skupín nepoužívať, voliť iné a ešte lepšie je ich v priebehu vegetácie kombinovať na zamedzenie vzniku ďalšej rezistencie.


Najvhodnejší termín ošetrenia je v čase liahnutia lariev, a to ako z hľadiska ich citlivosti, tak hľadiska predchádzania škôd pozerať.

Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

váš účet

Už ste registrovaní? ?

Přihlásiť :

prvá návšteva ? ?

Registrovať